Αμεσοδημοκρατικό δημοψήσησμα στην Έλβετία
7 Μαίου 2006

Πρόλογος

Ο Λαός, σύμφωνα με όλα σχεδόν τα Συντάγματα του κόσμου, είναι το ανώτατο Όργανο του Κράτους. Στο όνομα αυτού γίνονται όλες οι κρατικές δικαιοπραξίες και εκτελούνται όλες οι αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από αυτόν πηγάζουν όλες οι εξουσίες. Εκτελεστική, Νομοθετική, Δικαστική. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Λαός, έχει δικαίωμα να δικαιοπράττει, να παράγει δίκαιο δηλαδή. Το άρθρο 120 του σημερινού Ελληνικού Συντάγματος μάλιστα προβλέπει πως ‘και η ίδια η τήρηση του Συντάγματος, επαφίεται στον Πατριωτισμό του Ελληνικού Λαού’.

Μια εγγενής παθογένεια θα λέγαμε του Έλληνα, η οποία οδήγησε ιστορικά σε αποτυχίες, πολλές φάσεις των αγώνων του Ελληνισμού, τόσο στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, όσο και στους αγώνες για Δημοκρατία, Ισονομία και Ισοπολιτεία.